Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 65


V polkrog s polmerom 10 cm je včrtan trikotnik tako, da je ena stranica enaka premeru kroga. Koliko merita drugi dve stranici trikotnika, če je ploščina trikotnika maksimalna?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič