Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 31


Za kvadratno funkcijo določite realno število b tako, da bo premica simetrijska os grafa funkcije //f/. Zapišite koordinati temena.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič