Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 9


Zapišite predpis za kvadratno funkcijo, ki ima teme na ordinatni osi, njen graf pa gre skozi točki (1, 5) in (- 2,11).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič