Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 38


Zapišite predpis za kvadratno funkcijo, ki ima teme na abscisni osi, njen graf gre skozi točko (- 3, - 3) in seka ordinatno os pri - 48.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič