Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 47


Zapišite predpis za kvadratno funkcijo f z začetno vrednostjo1, njen graf gre skozi točko (- 2, 3) in pri seka simetralo lihih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič