Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 45


Poiščite vrednosti parametra m, za katerega teme parabole leži na premici


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič