Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 40


Določite parameter m tako, da bo teme parabole ležalo na premici


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič