Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 30


Imejmo parabolo z vodilnim koeficientom 2 ter temenom v točki .


  • Zapišite temensko in splošno obliko parabole

  • Točka A je presečišče parabole z ordinatno osjo. Zapišite vse tri oblike enačbe premice, ki gre skozi točko A in je vzporedna simetrali sodih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič