Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 18


Dana je kvadratna funkcija .


  • Zapišite jo v temenski obliki in narišite njen graf. Zapišite zalogo vrednosti dane funkcije.

  • Graf funkcije f premaknite v smeri abscisne osi tako, da bo simetričen glede na ordinatno os. Zapišite enačbo te funkcije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič