Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 38


Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke (1,- 6), (- 1, 0) in (2, - 24). Ali točka (- 2, 24) leži na paraboli?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič