Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 14


Narišite parabolo z enačbo in jo prezrcalite čez koordinatno izhodišče. V koordinatni sistem narišite tako dobljeno krivuljo in zapišite njeno enačbo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič