Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 11


Spodnje funkcije zapišite v temenski obliki in narišite njihove grafe. 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič