Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 7


Graf funkcije g dobimo z vzporednim premikom grafa funkcijetako, da je teme grafa v točki T(3, - 1). Narišite grafa funkcij f(x) in g(x) ter zapišite predpis za funkcijo g(x).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič