Kvadratna funkcija - naloge
 

Kvadratna funkcija - naloge vaja 5


Dana je kvadratna funkcija . Nariši graf in zapiši interval, na katerem je funkcija pozitivna in interval, na katerem je funkcija negativna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Janežič