Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 36


Dana je parabola z enačbo .


  • Prezrcalite jo čez abscisno os, narišite njen graf in zapišite njeno enačbo.

  • Prezrcalite jo čez ordinatno os, narišite njen graf in zapišite njeno enačbo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič