Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 23


Dani sta kvadratni funkciji


  • Narišite grafa obeh funkcij v dani koordinatni sistem.


  • Izračunajte presečišči grafov danih funkcij.


  • Izračunajte .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej