Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 54


Dana je enačba parabole:
  • Parabolo natančno narišite.


  • Zapišite enačbo premice, ki gre skozi teme parabole in je vzporedna abscisni osi.


  • Izračunajte dolžino daljice, ki jo parabola odreže od premice .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.