Kvadratna funkcija - naloge
 

Kvadratna funkcija - naloge vaja 7


Dani sta kvadratni funkciji in . Izračunaj presečišči in nariši oba grafa v isti koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Janežič