Kvadratna funkcija
 

Kvadratna funkcija vaja 49


Dani sta funkciji


Izračunajte presečišči grafov f in g.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh