Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kvadratna neenačba ima lahko naslednje oblike:


Rešitve kvadratne neenačbe dobimo tako, da poiščemo kje ( pri katerih x - ih) je pripadajoča kvadratna funkcija pozitivna (>), pozitivna ali enaka 0 (), negativna (<) oziroma negativna ali enaka 0 ().


Vodilni koeficient a > 0 (funkcija obrnjena navzgor)D > 0 ( funkcija ima dve realni ničli)Funkcija ima obliko:

D = 0 ( funkcija ima eno dvojno realno ničlo)Funkcija ima obliko:

D < 0 ( funkcija nima realnih ničel)Funkcija ima obliko:

Vodilni koeficient a < 0 (funkcija obrnjena navzdol)D > 0 ( funkcija ima dve realni ničli)Funkcija ima obliko:

D = 0 ( funkcija ima eno dvojno realno ničlo)Funkcija ima obliko:


naslov
D < 0 ( funkcija nima realnih ničel)Funkcija ima obliko:glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič