Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 16


Dana je funkcija .

a) Narišite njen graf.

b) Na katerem intervalu je funkcija negativna?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič