Kvadratna enačba in neenačba
 

Kvadratna enačba in neenačba vaja 10


Dana je funkcija .

a) Narišite njen graf.

b) Na katerem intervalu je funkcija negativna?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič