Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 22


Za katera realna števila m je kvadratna funkcija negativna za vsako realno število x.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič