Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 19


Za kateri n imata premica in parabola skupni dve različni točki?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič