Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 20


Dana je družina kvadratnih funkcij
a) Za katere m bo abscisna os tangenta grafa funkcije f(x)?


b) Za katere m bo graf funkcije nad abscisno osjo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič