Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 21


Dana je družina kvadratnih funkcij  • Zapišite in narišite graf tiste funkcije, ki ima teme v točki (- 1, 1).


  • Za katere m funkcije nimajo realnih ničel? 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič