Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 22


Za katero realno število m bo za kvadratno funkcijo veljalo da:

  • graf funkcije in abscisna os nimata skupne točke,

  • poteka graf funkcije skozi koordinatno izhodišče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič