Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 17


Narišite množico točk (x,y), ki zadoščajo pogojema .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič