Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 23


Dani sta premica in parabola . V istem koordinatnem sistemu narišite obe krivulji, izračunajte njuni presečišči in zapišite interval, na katerem je parbola nad premico.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič