Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 65


Dani sta funkciji in .


a) Izračunajte presečišči med grafoma f in g.


b) V istem koordinatnem sistemu narišite grafa obeh funkcij.


c) Zapišite interval, na katerem jegraf funkcije g nad grafom funkcije f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič