IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
 
Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 25


Dani sta funkciji in .


a) Izračunajte presečišči med grafoma f in g.


b) V istem koordinatnem sistemu narišite grafa obeh funkcij.


c) Zapišite interval, na katerem je graf funkcije g nad grafom funkcije f.


d) Poiščite enačbo tangente na parabolo.ki je vzporedna grafu funkcije g.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič