Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 68


Dani sta funkciji in .


a) Izračunajte presečišči med grafoma f in g.


b) V istem koordinatnem sistemu narišite grafa obeh funkcij.


c) Zapišite interval, na katerem je graf funkcije g nad grafom funkcije f.


d) Poiščite enačbo tangente na parabolo.ki je vzporedna grafu funkcije g.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič