Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 26


Dani sta kvadratni funkciji in .


a) Izračunajte točke, v katerih se sekata grafa obeh funkcij.


b) V istem koordinatnem sistemu narišite njuna grafa.


c) Za katere x je f(x) > g(x)?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič