Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 21


Dana je funkcija . Poiščite vse n, za katere teme grafa funkcije f leži nad premico .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič