Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 27


Dani sta kvadratni funkciji in .


  • Zapišite točke, v katerih se sekata grafa obeh funkcij.

  • V istem koordinatnem sistemu narišite njuna grafa.

  • Na katerem intervalu so funkcijske vrednosti funkcije f večje od vrednosti funkcije g?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič