Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 31


Pri katerih vrednostih realnega števila x leži graf funkcije f, ki je dana s predpisom , pod premico z enačbo ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.