Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 18


Za katera realna števila b bo imela enačba
dve realni rešitvi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič