Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 19


Za družino kvadratnih funkcij poiščite realna števila m, za katera bodo grafi pripadajočih funkcij sekali abscisno os v dveh različnih točkah.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič