Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 16


Dana je funkcija .

  • Narišite njen graf.


  • Rešite neenačbo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič