Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 35


Zapišite definicijsko območje funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič