Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 94


Racionalizirajte imenovalec ulomka in s kalkulatorjem izračunajte vrednost ulomka ter rezultat zaokrožite na tri mesta.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tejine inštrukcije