Lastnosti trdnih snovi
 

Lastnosti trdnih snovi vaja 8


Izberi trditve, ki veljajo za molekulske kristale.


  • Molekulski kristali imajo visoka tališča in vrelišča.

  • Osnovni gradniki molekulskih kristalov so ioni.

  • Osnovni gradniki so med sabo povezani z molekulskimi silami.

  • Med molekulske kristale uvrščamo .

  • Vsi molekulski kristali so dobro topni v vodi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe