Limita
 

Limita funkcije
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Okolica točkeOkolica točke na številski premici je odprt interval s središčem vOkolica točkeČe sta meji intervala oddaljeni od točke za , potem ta interval širine zapišemo: in ga imenujemo - okolica točke . Označimo jo:
Okolica je lahko poljubno velik interval, širina intervala je odvisna od izbire pozitivnega števila (ki pa je ponavadi, ko želimo kaj dokazati, zelo majhen).


Število je v - okolici točke , če je od točke oddaljeno za manj kot
Okolico točke torej lahko zapišemo kot množico vseh takih realnih števil ki so od oddaljena za manj kot
Limita funkcije v dani točkiKdaj v dani točki limita funkcije obstaja?


Izberimo si poljubno majhno pozitivno realno število , ki določa okolico točke na ordinatni osi. Preverimo, ali k izbranemu obstaja tako pozitivno realno število , da vse vrednosti iz na abscisni osi (razen morda točke ) preslikajo v iz

Če obstaja, potem pravimo, da limita funkcije v točki obstaja in je enaka . Pri tem ni pomembno, ali je funkcija v točki definirana ali ne.


Funkcija pri je definirana. Limita obstaja.
Funkcija pri ni definirana. Limita obstaja.
Definicija limite, če za vsak obstaja tak , da velja:


če je v in je tudi v


Oziroma:


Limita
obstaja, če za vsak obstaja tak , da velja:
Pri definiciji limite funkcije je pomembno, da k vsakemu še tako majhnemu lahko najdemo ustrezen sicer limita v točki ne obstaja.


Računanje z limitamiZa računanje z limitami (če seveda obstajajo limite posameznih funkcij v ) veljajo naslednja pravila:


1. Limita vsote je enaka vsoti limit:
2. Limita produkta konstantnega faktorja in funkcije je enaka limiti funkcije, pomnožene s konstanto:
3. Limita produkta je enaka produktu limit:
4. Limita kvocienta je enaka kvocientu limit, če je limita v imenovalcu različna od nič:

urednik gradiva: OpenProf portal