Dana je funkcija
  • Narišite graf funkcije

  • Iz slike odčitajte in .


 

urednik gradiva: OpenProf portal