Matura 2019, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2019, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Naj bo dana funkcija s predpisom .


  • Narišite graf funkcije f.


  • Izračunajte enačbo normale na graf funkcije f v presečišču grafa funkcije f in premice z enačbo . Nalogo rešite brez uporabe računala.


  • Zapišite predpis inverzne funkcije funkcije f. Izračunajte še in ter dokažite, da ima enačba na intervalu vsaj eno rešitev.


  • Izračunajte limito


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.