Matura 2019, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2019, jesenski rok, višji nivo vaja 3


Rešite naslednje naloge o zaporedjih, funkcijah iz v .


 • Naj bo dana funkcija s predpisom . Narišite graf funkcije f. Ali je f bijektivna funkcija? Utemeljite.
 • V ravnini narišite množici in


  Množica A
  Množica B
  Ali je množica A graf neke funkcije ? Odgovor utemeljite.


  Ali je množica B graf neke funkcije ? Odgovor utemeljite.


 • Naj bo dana funkcija s predpisom . Dokažite, da je f padajoča in omejena funkcija.


 • Naj bo dana funkcija s predpisom . Izračunajte limito .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.