Zapišite enačbo poševne asimptote funkcije in narišite njen graf: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej