Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 17


Dana je linearna funkcija .


  • Izračunaj vrednost dane linearne funkcije pri .

  • Pri kateri vrednosti spremenljivke x je vrednost dane funkcije enaka -5 ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marjetka Novak