Logaritemska funkcija
 

Logaritemska funkcija vaja 22


Dana je funkcija


  • Določite definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije f.


  • Narišite graf funkcije, izračunajte ničlo in zapišite interval na katerem je funkcija pozitivna.


  • Izračunajte presečišče grafa funkcije f s premico y = -1 in presečišče označite na grafu.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič