Logaritemska funkcija
 

Logaritemska funkcija vaja 21


Dana je funkcija


  • Izračunajte presečišča grafa s koordinatnima osema.


  • Narišite graf funkcije f in zapišite enačbo asimptote.


  • Grafično določite presečišče grafa funkcije f s premico in naredite računski preiskus.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič